سیستم های سرمایشی فریونی

سیستم های سرمایشی فریونی

شرکت آوا سرمایش با داشتن کارنامه ای موفق در زمینه ساخت سردخانه ها مفتخر است در ساخت سیستم های سرمایشی فریونی درتهران وتمام نقاط کشور فعالیت داشته باشد و به تمام شهر های ایران این خدمات را ارائه می دهد .

سیستم های سرمایشی  فریونی

سیستم های سرمایشی  فریونی یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین سیستم های سرمایشی است. سیستم های سرمایشی  فریونی بیشتر برای سردخانه های با ظرفیت اسمی پایین استفاده می شود (معمولا ظرفیت اسمی تا 3000 تن ) ، سیستم های سرمایشی  فریونی برای ابعاد کوچکتر سردخانه های نگه داری بسیار مناسب هستند.

از سیستم های سرمایشی  فریونی در ساخت سردخانه های نگه داری مواد غذایی و لبنیات - دارو -  خشکبار میوه جات سبزی و صیفی جات فرآورده های دامی منجمد استفاده می شود. دلایل پر کاربرد بودن سیستم های سرمایشی  فریونی تولید برودت بیشتر  نسبت به دیگر گازهای برودت زا و بهینه بودن از نظر اقتصادی می باشد.

شرکت آوا سرمایش با داشتن کارنامه ای موفق در زمینه ساخت سردخانه ها مفتخر است در ساخت سیستم های سرمایشی  فریونی در شیراز و جنوب کشور فعالیت داشته باشد و به تمام شهر های ایران این خدمات را ارائه می دهد .