سردخانه متحرک

سردخانه متحرک

سردخانه های متحرک آوا سرمایش یکی از محصولات منحصر به فرد این شرکت است

سردخانه متحرک

سردخانه های متحرک آوا سرمایش یکی از محصولات منحصر به فرد این شرکت است که شامل دو دسته سردخانه متحرک ماشین و سردخانه متحرک TB می باشد.