کندانسور که به‌عنوان کندانسور سردخانه و چیلر کاربرد دارد، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و دمای اواپراتور برای سردخانه یا چیلر، باید انتخاب شود.